Begroting 2020

1 Economische Ontwikkeling

Wat gaat het kosten?

1. Economische Ontwikkeling

(x € 1.000)

Omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Lasten

33.462

34.032

33.370

33.029

32.700

32.388

Baten

16.647

15.499

15.372

15.372

15.372

15.372

Saldo van baten en lasten

-16.815

-18.533

-17.997

-17.656

-17.327

-17.015

Reserves

Toevoeging

42

0

0

0

0

0

Onttrekking

381

0

0

0

0

0

Resultaat voor bezuinigingen

-16.476

-18.533

-17.997

-17.656

-17.327

-17.015

Bezuinigingen

586

712

712

712

Resultaat na bezuinigingen

-17.411

-16.944

-16.615

-16.303