Begroting 2020

Financiële positie

In het onderdeel financiële positie wordt het financieel perspectief, een toelichting en de financiële positie beschreven.

ga terug