Begroting 2020

3 Gebiedsontwikkeling

Global Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur, Global Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen, Global Goal 14: Leven in het water en Global Goal 15: Leven op het land

We koesteren onze prachtige natuur – inclusief landschap en landgoederen - en ons aantrekkelijke leefklimaat, maar dit alles kan slechts bestaan als de gemeente ook op de lange termijn in staat is om dit alles betaalbaar te houden. Omdat onze unieke omgeving veel kansen biedt, zullen wij deze zo veel mogelijk (commercieel) benutten in balans met de natuur.

Een goede infrastructuur is belangrijk, omdat veel inwoners buiten de gemeentegrenzen werken. Goed openbaar vervoer, snelle fietsverbindingen en vlotte doorstroming op wegen zorgen ervoor dat de Rhedense dorpen voor hen aantrekkelijk zijn en blijven om te wonen en te leven.

We zetten in op verbetering van het leefklimaat door versterking van buurten en wijken via integrale wijkvernieuwing. Om dit duurzaam te kunnen doen moet er een goede spreiding zijn over de gemeente van zorginstellingen. Waar deze in de loop der tijd scheef is gegroeid, moet er genormaliseerd worden.

Bestaand beleid
Wij werken aan een duurzame en kwalitatieve woon- en leefomgeving in elk van de zeven dorpen en het buitengebied. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bepalen we wat de voorwaarden zijn voor een aantrekkelijke en gezonde omgeving waar iedereen zich thuis voelt. We blijven de historische karakteristieken van dorpen en buitengebieden koesteren. De relevante beleidsthema’s hierbij zijn: Ruimtelijke Ordening; Mobiliteit en infra; Natuur en landschap.

Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals:

  • industrie, innovatie en infrastructuur
  • veilige en duurzame steden en gemeenschappen
  • bescherming van zeeën en oceanen
  • herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 12.043

10,6 %

BATEN

€ 2.254

2,0 %

ga terug