Begroting 2020

Begroting in één oogopslag

Huishoudboekje 2020 met het totaal aan inkomsten € 116 miljoen en € 118 miljoen aan uitgaven. De inkomsten van € 116 miljoen bestaan uit: rijksbijdrage € 75 miljoen, gemeentelijke belastingen € 21 miljoen, rijksbijdrage bijstand € 13 miljoen en overige inkomsten € 7 miljoen. De uitgaven van € 118 miljoen bestaan uit: economische ontwikkeling € 33 miljoen, welzijn € 40 miljoen, gebiedsontwikkeling € 12 miljoen, duurzaamheid € 9 miljoen en bestuur & veiligheid & organisatie € 24 miljoen. Daarnaast worden de lokale belastingen (gemiddeld per inwoner) weergegeven: OZB € 193, afval € 104 en riool € 107. De lokale belastingen komen gemiddeld per inwoner uit op € 404.
ga terug