Begroting 2020

1 Economische Ontwikkeling

Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs, Global Goal 8: Eerlijk werk en economische groei en Global Goal 10: Ongelijkheid verminderen

Van onze ondernemers verwachten wij een grote maatschappelijke betrokkenheid en een substantiële bijdrage aan de duurzaamheid van onze samenleving.
We verbeteren de kwaliteit van onze bestaande bedrijventerreinen om kwalitatief hoogwaardige bedrijven voor Rheden te interesseren en duurzaam aan ons te binden.
Wij stimuleren dat al onze inwoners kunnen meedoen in betaald werk en/of hun maatschappelijke bijdrage leveren in het vrijwilligerswerk zoals in mantelzorg, vrijwillige thuishulp, sport en cultuur. Voor een sterkere zelfredzaamheid streven wij naar een maximale uitstroom uit uitkeringssituaties.

Bestaand beleid
Onze inzet is een duurzame en stevige economie. Iedereen die kan, moet kunnen werken. Daarom willen we meer banen voor onze inwoners. We vragen nadrukkelijk de ondernemers en het onderwijs hierbij te helpen en stimuleren de inwoners om zelf actief te zijn in het vinden van werk. Ook ambiëren wij een goed woon- en vestigingsklimaat met aantrekkelijke winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Door afval te zien als grondstof maken we met elkaar de omslag naar een circulaire economie. Onderwijsinstellingen ondersteunen we bij het voorkomen van achterstanden, het terugdringen van schooluitval en huisvesting. Wij bouwen aan een gezonde toekomst voor recreatie en toerisme met daarbij specifieke aandacht voor de toegankelijkheid van Nationaal Park De Veluwezoom.

Met ons beleid dragen wij bij aan:

  • goed onderwijs
  • fatsoenlijke banen en economische groei
  • minder ongelijkheid

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 32.784

32,6 %

BATEN

€ 15.372

15,3 %

ga terug