Begroting 2020

Bijlage 3 Kerngegevens

Kerngegevens

Begroting 2019

Begroting 2020

Sociale structuur

Inwoners

0-4 jaar

1.538

1.812

5-19 jaar

6.886

6.857

20-64 jaar

23.594

23.681

> 65 jaar

11.571

11.397

Totaal

43.589

43.747

Uitkeringsgerechtigden

Algemene bijstand

944

901

IOAW

74

57

IOAZ

6

5

Bbz

6

9

Fysieke structuur

Oppervlakte

Land (in ha)

8.173

8.173

Binnenwater (in ha)

266

266

Openbaar groen (in ha)

151

151

Wegen: asfalt (in m2)

1.144.760

1.217.556

Wegen: elementen (in m2)

1.332.059

1.561.579

Lengte

Riolering (in km)

244

243

Aantal

Woningen

20.737

20.855

Lantaarnpalen

6.800

7.781

Bomen

16.455

13.004

Speelplaatsen

89

89

Speeltoestellen

407

412

Voorzieningen

Openbaar basisonderwijs

Aantal scholen

10

10

Aantal leerlingen

1.406

1.448

Bijzonder basisonderwijs

Aantal scholen

10

18

Aantal leerlingen

1.886

1.839

Voortgezet onderwijs

Aantal scholen

3

3

Aantal leerlingen

2.230

2.367

ga terug