Begroting 2020

Dit is de Programmabegroting 2020 van de gemeente Rheden. Deze begroting geeft informatie over de plannen van het college en de raad. In de begroting staat per programma aangegeven wat de hoofddoelstellingen zijn, welke activiteiten de gemeente Rheden wil gaan ondernemen en wat de verwachte prestaties zijn. Daarnaast bevat de Programmabegroting 2020 verplichte informatie over sommige onderwerpen (de Paragrafen) en tevens bevat het een financieel gedeelte.

Inkomsten € 116.083

Uitgaven € 118.035

€ 15.372

€ 32.784

€ 2.717

€ 39.822

€ 2.254

€ 12.043

€ 10.059

€ 9.224

€ 26

€ 7.708

€ 872

€ 1.616

€ 534

€ 15.088

€ 84.249

€ -250