Begroting 2020

Financiële positie

In het onderdeel financiële positie wordt de uiteenzetting, de investeringen, de financiering en de reserves & voorzieningen beschreven.

ga terug