Begroting 2020

1 Economische Ontwikkeling

Economisch Klimaat en Groei

Ontwikkelingen

Op regionaal niveau is afgelopen jaar met de provincie Gelderland en negentien gemeenten gewerkt aan het Regionaal Programma Werklocaties. In de regio Arnhem-Nijmegen is al een aantal jaren sprake van overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel. Het bestaande (en in sommige gevallen verouderde en versnipperde) aanbod staat economische groei en nieuwe ontwikkelingen in de weg.
Vanuit de regio Arnhem en Nijmegen (PFO economie) wordt gewerkt vanuit een strategische uitvoeringsagenda. In 2020 wordt regionaal uitvoering gegeven aan deze strategische uitvoeringsagenda.

Hoofddoelstellingen

Wij bevorderen de lokale werkgelegenheid en dragen bij aan een gezonde duurzame lokale economie.

Ambities

 • Een gezond vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers.
 • Een actieve relatie met onze ondernemers(organisaties) en onderwijs (3 O’s).
 • Toekomstbestendige winkelcentra en bedrijventerreinen
 • Ontwikkeling van de integraliteit tussen de beleidsonderdelen: economische zaken, werk en re-integratie en onderwijs.

Prestaties

 • Wij revitaliseren bedrijventerrein De Beemd Noord en stellen vast welke andere bedrijventerreinen in aanmerking komen voor revitalisering.
 • De detailhandelsstructuurvisie “Kiezen voor eigen kwaliteit” (2017) voeren we uit. De bestaande projecten zoals vernieuwing Callunaplein en de individuele centrumplannen vormen een belangrijk onderdeel bij de realisatie.
 • Voor Velp onderzoeken we of verplaatsing van de markt en de kermis wenselijk is.
 • Samen met onze partners werken we aan een verdere uitbouw van de lokale Triple Helix VeluwezOOOm.
 • Wij besteden aandacht aan de ontwikkeling van werkgelegenheidslocaties en ondersteunen lokale bedrijven bij het verbeteren van hun locatie. Wij werken mee aan een alternatieve invulling van leegstaand vastgoed, op voorwaarde dat dit de economie versterkt.
 • Wij voeren de economische beleidsnota (2017) en het uitvoeringsprogramma verder uit.
 • Wij leggen bedrijfsbezoeken af.
 • We onderzoeken de versoepeling van regels voor ondernemers.
 • We onderzoeken in hoeverre ondernemers nog meer vanuit huis kunnen werken.