Begroting 2020

1 Economische Ontwikkeling

Recreatie en Toerisme

Ontwikkelingen

De toeristische sector is een belangrijke pijler van de Rhedense economie. Het huidige Masterplan Toerisme, geeft houvast voor inzet van de gemeente. De inzet is erop gericht dit te behouden, en versterken waar dat kan.

Hoofddoelstellingen

 • Wij bieden voldoende recreatiemogelijkheden aan onze inwoners en bezoekers.
 • Wij bieden aan onze ondernemers maximale kansen om inkomsten te genereren.

Ambities

 • Meer groei en een gezonde toekomst voor bedrijven en werkgelegenheid in recreatie en toerisme. Wij zetten hierbij inwoners en bezoekers centraal.
 • Betere spreiding bezoekers voor een duurzame toegankelijkheid van Nationaal Park De Veluwezoom.
 • Een betere verbinding realiseren tussen de IJssel en Nationaal Park De Veluwezoom, als economische kans voor het dorp Rheden.

Prestaties

 • Wij voeren de relevante opgaven uit het Masterplan Recreatie en Toerisme uit. Daar waar mogelijk zullen we de opgaven faciliteren, subsidiëren (cofinanciering) en een bijdrage leveren in het realiseren van de vastgestelde opgaven.
 • Wij faciliteren en stimuleren nieuwe, recreatieve evenementen op basis van ons evenementenbeleid. Voor bijvoorbeeld het kroonjaar 2020 (bevrijding) wordt ingezet om 75 jaar na WOII met ‘herdenken, herinneren en herbeleven’ een gezicht te geven.
 • Wij omarmen lokale initiatieven, een voorbeeld is het beleefbaar maken van het Apeldoorns Kanaal.
 • Wij stimuleren ecologisch verantwoord gebruik van natuurgebieden.
 • Wij maken deel uit van de Veluwe via de “Veluwe Alliantie” en ondersteunen initiatieven die “Veluwe breed” worden opgepakt, Denk hierbij o.a. aan recreatieve zonering van de Veluwe, financiering recreatieve infrastructuur, wandelknooppuntennetwerk, oprichting en financiering van een routebureau.
 • Wij faciliteren de profilering en promotie van de landgoederen zone “Gelders Arcadië” door middel van marketing en productontwikkeling. Voorbeelden: het landgoedfestival, de buitenplaats bioscoop en het panorama punten pad.
 • Wij starten een onderzoek naar de effecten van een eventuele naamswijziging van het station Rheden.