Begroting 2020

5 Bestuur en Veiligheid

Dienstverlening en communicatie

Ontwikkelingen

 • Met een blik op de toekomst is het van belang ons te onderscheiden en een heldere identiteit uit te dragen. Om de gemeente zichtbaar en aantrekkelijk te maken voor inwoners, bezoekers en bedrijven, zetten we marketingcommunicatie en PR in.
 • Ook zal meer aandacht uitgaan naar het beter in beeld brengen van gemeentelijke voorzieningen en diensten. Zodoende kan het gebruik ervan worden geoptimaliseerd.
 • Om inwoners sneller te helpen en het werken efficiënter te maken, werkt de gemeente op afspraak.
 • Eenvoudige zaken regelen inwoners steeds meer zelfstandig, digitaal en zonder persoonlijk contact met de gemeente. Tegelijkertijd zien we een toename van complexere vraagstukken daar waar er persoonlijk contact is met inwoners. Dit stelt hogere eisen aan de deskundigheid medewerkers.

Hoofddoelstellingen

De opgave is goede communicatie en service naar inwoners en ondernemers. Daarbij hoort een effectieve en efficiënte afhandeling van vragen van onze inwoners. Dit moet leiden tot een betere service, kostenreductie, tijdswinst en een goede relatie met onze inwoners. Ook het beter vermarkten van onze voorzieningen is van belang.

Ambities

 • Moderne communicatie die passend en tijdig is.
 • Heldere en aantrekkelijke positionering van de gemeente naar inwoners, bezoekers en bedrijven.
 • Het vermarkten van gemeentelijke voorzieningen / diensten.
 • Betere service naar inwoners: gastvrij, efficiënt en integraal.
 • Wij bieden inwoners een optimaal toegankelijke en bereikbare dienstverlening.
 • Onze dienstverlening is digitaal waar mogelijk en persoonlijk waar wenselijk.

Prestaties

 • Wij ontwikkelen een nieuwe communicatievisie, ondersteunend aan de netwerkorganisatie.
 • Wij stellen een strategisch marketingcommunicatie en PR-plan op. Het vermarkten van bijvoorbeeld gemeentelijke voorzieningen krijgt hierin een plaats.
 • We implementeren een nieuw (sociaal) intranet. Het intranet ondersteunt de doorontwikkeling van de netwerkorganisatie en draagt actief bij aan kennisdelen en (p-matig) samenwerken.
 • Per september 2020 voldoen wij aan de Europese eisen voor Digitale Toegankelijkheid.
 • De vernieuwde visie op publieke dienstverlening is vastgesteld. Hierin zijn maatschappelijke en technologisch ontwikkeling meegenomen en ook de organisatie visie.
 • We ronden de implementatie af van een beter instrument en werkwijze voor inwonerstevredenheidsonderzoeken. Voor inwoners is het makkelijk deelnemen, de respons is toegenomen. De 2e lijns dienstverleners ontvangen betere sturingsinformatie en tips voor de verbetering van de klantprocessen.
 • Voor een snellere en professionelere afhandeling van klantvragen organiseren we de gemeentelijke toegang tot sociale voorzieningen efficiënter en eenduidiger. Door middel van klantroutes maken we onderscheid tussen gestandaardiseerde producten, enkelvoudig specialistische en meervoudig complexe ondersteuningsvragen.