Begroting 2020

5 Bestuur en Veiligheid

Gelijke behandeling

Ontwikkelingen

De maatschappelijke tegenstellingen, polarisatie, krijgen in de (sociale) media veel aandacht. Zij lijken groter en scherper te worden.

Hoofddoelstellingen

Mensen die wonen, werken of te gast zijn in onze gemeente behandelen we gelijk en geven we gelijke kansen. Daarbij hoort geen ongelijkheid op grond van geslacht, leeftijd, etniciteit of religie.

Ambities

  • We willen mensen die wonen, werken of te gast zijn in onze gemeente gelijk behandelen en een kans geven. Daarbij hoort geen ongelijkheid op grond van geslacht, leeftijd, etniciteit of religie.
  • We willen alle vormen van geweld en discriminatie voorkomen en verminderen. Het gaat om gelijke behandeling van mensen in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Prestaties

  • We maken een analyse van mogelijke(sub) thema’s op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden
  • We willen een voorbeeld zijn op dit thema, bij de uitvoering van onze diensten
  • We zetten in op bewustwording van onbewuste discriminatie en uitsluiting