Begroting 2020

5 Bestuur en Veiligheid

Wat gaat het kosten?

5. Bestuur en Veiligheid

(x € 1.000)

Omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Lasten

8.216

7.535

7.803

7.816

7.814

7.832

Baten

236

23

26

26

26

26

Saldo van baten en lasten

-7.981

-7.512

-7.777

-7.790

-7.788

-7.806

Reserves

Toevoeging

14

0

0

0

0

0

Onttrekking

38

4

0

0

0

0

Resultaat voor bezuinigingen

-7.957

-7.507

-7.777

-7.789

-7.788

-7.806

Bezuinigingen

95

140

233

233

Resultaat na bezuinigingen

-7.682

-7.649

-7.555

-7.572