Begroting 2020

6 Financiën

Wat gaat het kosten?

6. Financiën

(x € 1.000)

Omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Lasten

239

1.282

1.616

2.794

4.222

5.380

Baten

1.825

1.052

872

872

872

872

Saldo van baten en lasten

1.586

-230

-745

-1.922

-3.350

-4.508

Reserves

Toevoeging

398

0

0

0

0

0

Onttrekking

2.295

5.297

0

0

0

0

Resultaat voor bezuinigingen

3.484

5.067

-745

-1.922

-3.350

-4.508

Bezuinigingen

0

0

0

0

Resultaat na bezuinigingen

-745

-1.922

-3.350

-4.508