Begroting 2020

8 Algemene Dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen hebben een relatie met algemene dekkingsmiddelen.

  • NV Bank der Nederlandse Gemeenten(BNG);
  • Alliander.

In de paragraaf Verbonden Partijen wordt nader inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente in deze organisaties.