Begroting 2020

8 Algemene Dekkingsmiddelen

Toelichting op de bezuinigingen

Zoals ook bij het dekkingsplan aangegeven, is in de bijlage bij deze begroting een totaaloverzicht opgenomen van alle maatregelen met een nadere toelichting daarop. Deze zijn zowel geclusterd per "soort" bezuiniging als per programma. Op deze plaats volstaan we met een kernachtige toelichting op de belangrijkste maatregelen.

Bij dit programma gaat het vooral over inkomstenverhogingen. Zo stijgt de toeristenbelasting van € 1,17 naar € 2,00 per overnachting en wordt de forensenbelasting met 10% verhoogd.

8. Algemene dekkingsmiddelen

(x € 1.000)

Maatregel

2020

2021

2022

2023

Belastingverhoging

116

116

116

116

142 Verhogen toeristenbelasting van € 1,17 naar € 2,00 per overnachting

111

111

111

111

143 Verhogen forensenbelasting met 10%

5

5

5

5

Werkwijze aanpassen

250

400

400

500

144 Nader te onderzoeken voorstellen

250

400

400

500

8. Algemene dekkingsmiddelen

366

516

516

616