Begroting 2020

8 Algemene Dekkingsmiddelen

Wat gaat het kosten?

8. Algemene dekkingsmiddelen

(x € 1.000)

Omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

77.555

81.936

84.133

85.486

86.510

88.356

Saldo van baten en lasten

77.555

81.936

84.133

85.486

86.510

88.356

Reserves

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bezuinigingen

77.555

81.936

84.133

85.486

86.510

88.356

Bezuinigingen

366

516

516

616

Resultaat na bezuinigingen

84.499

86.002

87.026

88.972