Begroting 2020

4 Duurzaamheid

Gemeentelijk Vastgoed

Ontwikkelingen

We geven nadere invulling aan het huisvestingsvraagstuk van de organisatie. Een belangrijk uitgangspunt is dat deze aansluit bij onze bestaande organisatiestructuur. We willen de huisvesting duurzaam en circulair vormgeven en flexibel en innovatief inrichten zodat naast een efficiënte centrale huisvesting, meerdere opties voor een optimale huisvesting in de gebieden dicht bij de inwoners wordt gezocht.

Hoofddoelstellingen

Het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed is primair een middel om het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten te faciliteren. Dit vastgoed dient functioneel, duurzaam en in toenemende mate circulair te zijn binnen kosten-efficiënte kaders.

Ambities

  • Het uitgangspunt is dat gemeentelijk vastgoed een middel is dat het gemeentelijk beleid ondersteunt. Daarbij geldt dat de gemeentelijke gebouwen passend zijn voor de uitvoering van ons beleid (o.a. scholen, sporthallen en multifunctionele gebouwen).
  • Het aantal gebouwen is afgestemd op nut en noodzaak ter ondersteuning van het beleid
  • Onze gebouwen zijn binnen de bouwtechnische en financiële mogelijkheden, maximaal verduurzaamd.

Prestaties

De volgende activiteiten voeren wij uit:

  • Onderhoud conform jaarplanning;
  • Uitvoering en implementatie Rhedens vastgoedkader;
  • Afronding bouw nieuwe zwembad Velp
  • Renovatie Openluchttheater De Pinkenberg
  • Exploitatie Van Voorthuijzenschool
  • Binnen de bouwtechnische en financiële mogelijkheden gaan we voor maximaal verduurzaming.