Begroting 2020

3 Gebiedsontwikkeling

Wijkvernieuwing

Ontwikkelingen

Steeds vaker geven gemeenten inwoners middelen in handen om zelf iets moois te realiseren in wijk of buurt. In de gemeente Rheden hebben we een soortgelijke ervaring opgedaan met het sociaal innovatiefonds. Vanuit die ervaring willen we een stap verder zetten door te gaan werken met zogeheten buurtbudgetten. De uitgangspunten en voorwaarden hiervoor moeten worden ontwikkeld.

Hoofddoelstellingen

  • We streven naar leefbaarheid en woonkwaliteit in onze wijken

Ambities

  • Continueren van de wijkvernieuwing Velp Zuid tot 2025.
  • Realiseren van toekomstbestendige woningen bij de wijkvernieuwingen.
  • Afronden onderzoek toekomstige wijkvernieuwingen.

Prestaties

  • De gemeente en Vivare zijn het op hoofdlijn eens over de aanpak van de resterende deelgebieden in Velp Zuid. Dit wordt uitgewerkt in een realisatieovereenkomst.
  • Samen met Vivare en partners verkennen we de mogelijkheden voor wijkvernieuwing, voor de wijk Stenfert ontwikkelen we een actieplan.