Begroting 2020

7 Overhead

Wat gaat het kosten

7. Overhead

(x € 1.000)

Omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Lasten

14.229

15.552

15.177

15.034

14.607

14.584

Baten

94

330

527

314

175

175

Saldo van baten en lasten

-14.135

-15.222

-14.649

-14.720

-14.431

-14.408

Reserves

Toevoeging

605

0

0

0

0

0

Onttrekking

751

3

7

7

7

7

Resultaat voor bezuinigingen

-13.989

-15.219

-14.642

-14.714

-14.424

-14.401

Bezuinigingen

89

354

634

758

Resultaat na bezuinigingen

-14.553

-14.360

-13.790

-13.643