Begroting 2020

7 Overhead

Ontwikkelingen

De veranderende samenleving vraagt om een nieuwe overheid, waarbij onder andere flexibiliteit en partnerschap worden gevraagd. Om die reden is in 2015 gestart met de transformatie van de gemeentelijke organisatie naar een zogeheten netwerkorganisatie.

Organisatieontwikkeling
Ook in 2020, en de jaren erna, richten we ons verder op de ontwikkeling naar een wendbare netwerkorganisatie. In feite is die ontwikkeling ook nooit klaar, van ons wordt gevraagd continue met de samenleving mee te ontwikkelen. Teams krijgen hierbij ondersteuning bij hun ontwikkeling. In de samenwerking met Arnhem, Renkum en De Connectie blijven we streven we naar meer harmonisatie in de bedrijfsvoering.

Ook in 2020 is Global Goal 18, deel en geef door, nog actueel: bouwen we aan een kennisplatform waarin partijen elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen delen en zo bouwen aan een duurzame samenleving. Met 18 interne ambassadeurs zetten we de Global Goals ‘op de gemeentelijke kaart’ om verbinding te maken met ons werk bij de gemeente Rheden in relatie tot de werelddoelen van de Verenigde Naties.