Begroting 2020

2 Welzijn

Welk beleid is voorhanden?

Beleid

Vastgesteld

Transformatieplan 2.0

2019

Cultuurnota Spelender-wijs 2019-2026

2019

Podiumvoorziening

2019

Nota Sport en bewegen 2019-2026

2019

Nota Samenredzaamheid 2018-2022

2018

Dorpshuizennota Van samen leven naar samenleven

2018

Peuterbeleid 2019-2022

2018

Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein Meedoen!

2017

Beleidsregels VVE en peutersubsidie 2017

2017

Wet verordening kinderopvang

2017

Erfgoednota

2017

Erfgoedverordening

2017

subsidieverordening erfgoed

2017

Peuterbeleid 2016-2018

2016

lokale nota publieke gezondheid

2016

Regionale visie Publieke gezondheidszorg Gelderland Midden

2016

Transformatie Sociaal Domein “De Sociale Visie vertaald; een herijking” 2015 – 2016

2015

Kadernota 'Naar samenredzaamheid in Rheden'

2014

Keuzenota Decentralisaties Sociaal Domein

2014

Kadernota minimabeleid “Samen armoede aanpakken” 2015 - 2018

2014

Sociale Visie Rheden “Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid”

2013

Gemeentelijk beleid toezicht en handhaving kinderopvang (herzien)

2012

Archeologienota Uitgediept

2008

Kredietvoorwaarden Monumentenfonds Rheden

1998