Begroting 2020

2 Welzijn

Verbonden partijen

Voor het bereiken van de doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, heeft de gemeente Rheden zich met een aantal partijen verbonden waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Het gaat hier om de volgende organisaties:

  • Modulair Gemeentelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland (MGR);
  • Veiligheids- Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM);
  • Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (DRAN);
  • WeHelpen Coöperatie U.A.;

In de paragraaf Verbonden Partijen wordt nader inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente in deze organisaties.