Begroting 2020

4 Duurzaamheid

Wat gaat het kosten?

4. Welzijn

(x € 1.000)

Omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Lasten

9.148

9.246

9.818

9.641

9.542

9.283

Baten

8.709

8.991

9.430

9.430

9.430

9.430

Saldo van baten en lasten

-439

-254

-389

-212

-112

147

Reserves

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

46

0

0

0

0

0

Resultaat voor bezuinigingen

-393

-254

-389

-212

-112

147

Bezuinigingen

1.224

869

819

669

Resultaat na bezuinigingen

835

657

706

815