Begroting 2020

3 Gebiedsontwikkeling

Wat gaat het kosten?

3. Gebiedsontwikkeling

(x € 1.000)

Omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Lasten

13.158

12.175

12.701

12.410

12.195

11.995

Baten

4.115

2.433

2.065

2.690

2.065

2.065

Saldo van baten en lasten

-9.043

-9.742

-10.637

-9.721

-10.131

-9.931

Reserves

Toevoeging

926

0

0

0

0

0

Onttrekking

651

172

167

167

167

167

Resultaat voor bezuinigingen

-9.318

-9.570

-10.470

-9.554

-9.964

-9.764

Bezuinigingen

681

838

876

755

Resultaat na bezuinigingen

-9.789

-8.716

-9.088

-9.009