Begroting 2020

2 Welzijn

Mantelzorg

Ontwikkelingen

De druk op mantelzorgers neemt toe door de vergrijzing. Mensen blijven langer thuis wonen, kinderen wonen niet meer om de hoek en hierdoor neemt de druk op mantelzorgers toe (veelal de partner, hun kind (40+) of hun buurvrouw/-man).

Hoofddoelstellingen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn een groot goed in onze samenleving. Wij faciliteren en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers waar nodig en gewenst. Wij willen de samenredzaamheid in onze gemeente versterken.

Ambities

  • Het aantal vrijwilligers in de gemeente Rheden blijft gelijk.
  • De bekendheid van de algemene voorziening voor onafhankelijke cliëntondersteuning bij 'Het Gesprek', stijgt van 25% in 2016 naar 34% in 2020. Deze percentages betreffen de groepen inwoners die zich melden bij het Sociaal Meldpunt.

Prestaties

  • We vergroten de bekendheid van de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. Het MVT, ondersteuningspunt voor mantelzorg en vrijwillige Thuishulp, heeft hier een centrale positie in.
  • De bewustwording onder jonge mantelzorgers over (on)mogelijkheden vergroten wij door het samenbrengen en informeren van diverse partijen die met hen in contact staan.
  • Wij bieden technische hulpmiddelen aan mensen met geheugenproblemen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.
  • In 2020 zijn drie nieuwe tussenvoorzieningen (hybride voorziening) opgestart, zoals Ons Raadhuis in Velp en het inloophuis Dieren.
  • In 2020 zijn twee pilots opgestart met als doel het opstarten van tussenvoorzieningen in de dorpshuizen.
  • Het Loket Vrijwillige Inzet biedt (deskundigheids)trainingen, advies en ondersteuning aan vrijwilligers om hen te ontlasten, hun werk effectiever in te richten en hulp in te schakelen.
  • Wij zetten verder in op de methode van 'Het Gesprek'. In 2020 wordt ingezet op de afstemming van de formele producten en professionals op de mogelijkheden van de samenleving. Dit leidt tot een individueel arrangement van algemene- en maatwerkvoorzieningen in samenhang met de eigen kracht, zoals mantelzorgers en vrijwillige inzet van inwoners. De vraag van de inwoners en de mogelijkheden van de eigen kracht van de samenleving zijn daarbij altijd leidend. Waar mogelijk heeft de inwoner een consulent voor alle (gemeentelijke) diensten.